Boy #1: Girl #1: Male Part/Object #1: Female Part/Object #1: Action #1: Quote #1:
Boy #2 Girl #2: Male Part/Object #2: Female Part/Object #2: Action #2: Quote #2:
Boy #3 Girl #3: Male Part/Object #3: Female Part/Object #3: Action #3: Quote #3:
Boy #4 Girl #4: Male Part/Object #4: Female Part/Object #4: Action #4: Quote #4:
Boy #5 Girl #5: Male Part/Object #5: Female Part/Object #5: Action #5: Quote #5:
Boy #6 Girl #6: Male Part/Object #6: Female Part/Object #6: Action #6: Quote #6:
Boy #7 Girl #7: Male Part/Object #7: Female Part/Object #7: Action #7: Quote #7:
Boy #8 Girl #8: Male Part/Object #8: Female Part/Object #8: Action #8: Quote #8:
Boy #9 Girl #9: Male Part/Object #9: Female Part/Object #9: Action #9: Quote #9:
Boy #10 Girl #10: Male Part/Object #10: Female Part/Object #10: Action #10: Quote #10: